Договір купівлі-продажу двигуна, Договір купівлі-продажу майна 2015.

06.11.2015

Автор документа
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ДВИГУНА

р.________________ «__»________201__р.

________________________________ в особі______________________________________, діючого на підставі__________________, іменоване надалі «Продавець», і_____________________________________________________, проживаючий(а): ______________________, паспорт_________________, видано___________________________________________________, іменований(а) надалі «Покупець», уклали даний договір про наступне:

  1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити номерний агрегат (двигун б/у) _______________________.

Дане обладнання призначене для комерційного використання.

  1. Покупець зобов’язаний сплатити вартість номерного агрегату (двигуна) в розмірі___________ (_____________________) рублів 00 копійок.
  2. Номерний агрегат (двигун), відчужується за цим договором, належить Продавцю на праві власності.
  3. До укладення даного договору номерний агрегат (двигун), зазначений у п. 1 цього договору, нікому не проданий, не закладений, в суперечці та під арештом не перебуває.
  4. Якість товару визначається сторонами: як є, за умови придатності до експлуатації. Гарантійний термін, встановлений виробником минув.
  5. Цей договір є водночас актом приймання-передачі агрегату. Підписом Покупець свідчить, що агрегат їм оглянутий і прийнятий
  6. Договір складено в трьох примірниках: один примірник цього договору призначений для передачі в реєстраційне підрозділ ГИБДД і по одному примірнику одержано Продавцем і Покупцем.

Двигун не розкривати! При непридатності до експлуатації підлягає заміні або поверненню протягом 10 (десяти) днів, за умови заміни покупцем: масла, фільтрів і ременя ГРМ. Витрати з транспортуванні і установці двигуна не оплачуються.

З правилами ознайомлений. ____________

Короткий опис статті: купити двигун

Джерело: Договір купівлі-продажу двигуна — Договір купівлі-продажу майна 2015. Зразки договорів, типові договори, актуальні документи, юридичним і фізичним особам

Також ви можете прочитати