Двигуна

Довідник: Асинхронні двигуни серії 4А, пускові властивості електродвигунів

06.07.2015

Кравчик А. Е. Шлаф М. М.

Афонін в. І. Соболенская Е. А.

Асинхронні двигуни серії 4А.

Довідник

Рецензент: Ст. В. Радін

Автори: А. Е. Кравчик, М. М. Шлаф, в. І. Афоннн, Е. А. Соболенская

Асинхронні двигуни серії 4А: Довідник/ А90 А. Е. Кравчик, М. М. ДЬлаф, в. І. Афонін, О. А. Соболенская. — М. Енергоіздат, 1982. -504 с, іл.

Наведені основні технічні дані асинхронних двигунів серії 4А основного виконання, з підвищеним пусковим моментом, з підвищеним ковзанням, багатошвидкісних і з фазним ротором. Дано відомості, необхідні для розрахунку пускових режимів електродвигунів і вибору навантажень.

Призначений для інженерно-технічних работнков, зайняті експлуатацією і ремонтом електричних машин, а також проектуванням електроприводів, як керівництво по вибору електричних і механічних навантажень.

Асинхронні двигуни серії 4А. Довідник. А. Е. Кравчик, М. М. ДЬлаф, В. І. Афонін, О. А. Соболенская. — М. Енергоіздат, 1982. -504 с, іл.

Транспортна компанія Парус здійснює залізничні контейнерні перевезення асинхронних електродвигунів серії 4А.

© Енергоіздат, 1982

Зміст

Асинхронні двигуни серії 4А

Передмова

Вступ

Глава перша. Основні відомості про електродвигунах серії 4А

5.2. Габаритні, настановні та приєднувальні розміри і маса двигунів

Глава шоста. Обмотувальні дані. Конструкція системи ізоляції

Глава сьома Схеми обмоток

7.1. Види обмоток

7.2. Одне-двошарові концентричні обмотки

7.3. Полюсно-перемикання обмотки з трьома нульовими точками

7.4. Полюсно-перемикання обмотки за схемою Харитонова

7.5. Обмотки з включенням полюсів за принципом амплітудно-фазової модуляції

Додаток 1. Основні визначення і терміни

Додаток 2. Структура умовних позначень ступеня захисту, способу охолодження, конструктивне виконання за способом монтажу

Додаток 3. Категорії місць розміщення двигунів при експлуатації (умовне позначення та стисла характеристика)

Додаток 4. Розміри обмотувальних проводів, застосовуваних у двигунах серії 4А

Список літератури

ПЕРЕДМОВА

Правильний вибір, експлуатація і ремонт асинхронних двигунів неможливі без відповідної інформації про цих двигунах. У 50-ті роки, коли в експлуатації знаходилися двигуни серії А, ця інформація наводилася в каталогах. Однак незабаром стала очевидною недостатність каталожних даних.

У 60-ті роки, коли в експлуатацію увійшли двигуни серії А2, розробником цієї серії — ВНИНЭМ — був випущений каталог-довідник, що містить, крім каталожних даних, обмотувальні дані та короткі рекомендації з вибору двигунів. Для нової серії асинхронних двигунів 4А, враховуючи систематичні запити споживачів, було вирішено суттєво розширити інформацію про двигуни і, разом з каталогом, випустити спеціальний довідник, що містить вичерпні дані, необхідні для вибору, експлуатації, а також частково і ремонту двигунів.

У пропонованому увазі читачів довіднику наведено основні технічні дані двигунів серії 4А, значення електромагнітних навантажень, параметри схеми заміщення для робочого і пускового режимів; пускові характеристики; рекомендації щодо визначення допустимого числа пусків і допускаються зовнішніх динамічних моментів інерції; наведено також дані, необхідні для обчислення допускаються механічних навантажень при сполученні двигуна з наведеними механізмом. Довідник містить обмотувальні дані двигунів, а також схеми обмоток двигунів, відомості з монтажним і установочно-приєднувальними розмірами двигунів, за основними розмірами активних частин.

Всі наведені в довіднику розрахункові, обмотувальні і конструктивні дані відповідають технічної документації на виготовлення асинхронних двигунів. Автори вважають за необхідне зазначити, що для ремонту електродвигунів наведених обмотувальних даних не завжди достатньо, і рекомендують користуватися технічною документацією, розробленою Центральним конструкторським бюро з ремонту електродвигунів.

У підготовці матеріалів довідника брали участь інженери Ст. Л. Яловенко і Р. В. Тростина, яким автори висловлюють подяку.

Автори глибоко вдячні рецензент доктор техн. наук в. І. Радіну за корисні поради та рекомендації, а також інж. Е. П. Клименко за ретельне редагування рукопису.

Автори

Завантажити довідник Асинхронні двигуни серії 4А . Москва, Видавництво Енергоіздат, 1982

Короткий опис статті: двигуна

Джерело: Довідник: Асинхронні двигуни серії 4А, пускові властивості електродвигунів

Також ви можете прочитати