Різне

Характеристики двигуна внутрішнього згоряння ДВЗ

05.07.2016

Характеристики двигуна двигуна внутрішнього згоряння ДВЗ

Основні характеристики двигуна внутрішнього згоряння можна розділити на конструктивні характеристики та характеристики продуктивності.

До конструктивних характеристик належать робочий об’єм, хід поршня і ступінь стиснення. До характеристик продуктивності — потужність і крутний момент.

1. Робочий об’єм циліндра двигуна – обсяг, розташований між верхньою і нижньою мертвою точкою поршня. Повний об’єм двигуна – сукупний обсяг всіх його циліндрів.

2. Хід поршня – відстань між верхньою і нижньою мертвою точкою. Хід поршня підрозділяється на короткий, довгий, рівнозначний.

Короткий хід поршня – коли значення довжини ходу поршня(mm) не перевищує значення його діаметра (mm).

Довгий хід поршня – коли значення довжини ходу поршня (мм) перевищує значення його діаметра (mm).

Рівнозначний хід поршня – коли значення довжини ходу поршня (мм) дорівнює значенню довжини його діаметра (mm).

3.Ступінь стиснення — відношення робочого об’єму циліндра до об’єму камери згоряння. Об’єм камери згоряння – обсяг між днищем поршня і головкою блоку, коли поршень знаходиться у верхній мертвій точці. Не плутати ступінь стиснення з компресією в циліндрах двигуна.

Продуктивність двигуна оцінюється за двома основними характеристиками:

1. Потужність.

2. Крутний момент.

Потужність – головний параметр оцінки продуктивності двигуна. Потужність двигуна розраховується при проектуванні двигуна і остаточно визначається при проведенні практичного випробування. Потужність двигуна це відношення роботи до часу, за який ця робота була здійснена.

Потужність = робота / час;

N = A / T.

Де N – потужність, A – робота; T — час.

Одиницями вимірювання потужності є:

А. Кінська сила – л. з..

Б. Кіловат кВт.

Ідею обчислювати потужність автомобільних двигунів в кінських силах запропонував Англійський винахідник парового двигуна Джеймс Ватт. Потужність, рівна 1 кінської сили (hp) – це сила, необхідна для підняття вантажу, масою 75 кг на висоту 1 м. за час 1 с. Вимірювання потужності автомобільного двигуна в ло-шадиных силах використовується в основному в Росії та Німеччині. Іноді абревіатура «кінська сила» (HP) замінюється на (PS). Сучасна світова тенденція передбачає вимірювання потужності двигуна kW. У міжнародній системі вимірювання SI існує одиниця виміру потужності – W (ВАТ).

Співвідношення кінської сили (PS) і ВАТ (W).

1(PS) = 735.4 W, отже, 100(PS) = 73.5 kW, або 100kW = 136PS.

В технічній літературі ми іноді можемо побачити слова «Net» або «Gross», написане перед одиницею виміру kW/rpm. Слово «Gross» — в перекладі з англійської означає «чистий». «Чистий» потужність двигуна визначається на спеціальному стенді (двигун знятий з автомобіля). Слово «Net», написане перед kW/rpm обозна-чає, що потужність двигуна виміряна безпосередньо при рухи нді автомобіля. Для бензинових двигунів, величина Net kW/rpm в середньому на 15 % менше, ніж величина Gross kW/rpm. Причиною такої невідповідності є такі причини як: тертя, що виникає при роботі деталей трансмісії автомобіля, тертя від соприкосно-проникнення шин з дорожнім покриттям і ін.

Потужність двигуна залежить від часу його функціонування і зростає пропорційно збільшенню кількості обертів колінчастого валу.

Величина оборотів колінчастого валу характеризує роботу двигуна, здійснену за певний час. Іншими словами, чим вище швидкість колінчастого вала, тим велику роботу здійснює двигун, тим більшою він володіє потужністю. Як правило, максимальну роботу двигун робить при максимально допустимих обертах колінчастого вала (приблизно 6000

про./мін.) Робота обчислюється за формулою:

А = NT

Де: А – робота, N – потужність, Т – час.

Крутний момент двигуна – це сила зсуву поршня вниз, помножена на відстань між віссю шатунної шийки і віссю корінний шийки колінчастого валу, Величина крутного моменту двигуна визначається силою, з якою тисне на поршень шатун, тобто тиском газів, що виділилися при згорянні робочої суміші. Представлений графік показує зміну характеристики крутного моменту в залежності від кількості обертів колінчастого вала двигуна. Як можна помітити, крутний момент досягає максимального значення при середніх обертах колінчастого вала, а при подальшому їх збільшенні – знижується.

Добре це чи погано?

Давайте уявимо автомобіль при русі по прямій на вищій передачі. Швидкість постійна, оберти колінчатого вала – постійно високі.

Потужність двигуна в цьому випадку практично максимальна, в той час як крутний момент становить 70-80 % від максимального значення. Наприклад, дорога різко йде на підйом. При цьому, обороти колінчастого валу знижуються за рахунок необхідності подолання додаткової сили — сили тяжіння. Однак, з падінням обертів двигуна збільшується величина крутного моменту, що в свою чергу, якщо підйом не дуже великий, допоможе автомобілю комфортно подолати його без перемикання на нижчу передачу. А чемменьше водій здійснює рухів – тим рух вважається більш безпечним.

Короткий опис статті: двигуни внутрішнього згоряння Характеристики двигуна двигуна внутрішнього згоряння ДВЗ Основні характеристики двигуна внутрішнього згоряння можна розділити на конструктивні характеристики та продуктивності. До конструктивних характеристик належать робочий об’єм, хід поршня і ступінь стиснення. До характеристик продуктивності — потужність і крутний момент. характеристики двигун внутрішнього згоряння двз

Джерело: Характеристики двигуна внутрішнього згоряння ДВЗ

Також ви можете прочитати