Двотактний двигун

Рабочий процесс двухтактного карбюраторного двигателя

19.07.2015

Вхід

двотактних двигунах цикл роботи — наповнення циліндра свіжою сумішшю, стиснення, робочий хід і випуск відпрацьованих газів відбувається за два такти або за один оборот колінчастого валу.

Схема двотактного карбюраторного двигуна показана на малюнку 12, а його індикаторна діаграма дана на малюнку 13.

Основними особливостями конструкції двотактного двигуна є: відсутність механізму газорозподілу, наявність у нижній частині циліндра трьох вікон, в певні моменти перекриваються поршнем, днище якого має спеціальний відбивач.

Впускне вікно 3 з’єднується з карбюратором і служить для впуску свіжій горючій суміші в картер. Випускне вікно 4 служить для випуску відпрацьованих газів з циліндра в глушник. Продувочное вікно 6 з’єднується каналом з картером і служить для подачі свіжої горючої суміші з картера в циліндр.

Процес роботи двотактного карбюраторного двигуна з кривошипно-камерною продувкою відбувається наступним чином.

Перший такт. При першому такті поршень рухається від н. м. т. до в. м. т. на Початку цього такту (рис. 12, б) впускне вікно 3 закрито поршнем, продувочное 6 і випускний 4 вікна відкриті.

Через те що при русі поршня вниз тиск газів в картері був підвищений, а в циліндрі, сполученому через вікно 4 із зовнішнім повітрям, близько до атмосферного, горюча суміш надходить з картера в циліндр через вікно 6 і витісняє відпрацьовані гази назовні через випускну вікно 4. Цей процес називається продувкою.

Рис. 12. Схема роботи двотактного карбюраторного двигуна з

кривошипно-камерною продувкою:

а — кінець стиснення робочої суміші в циліндрі і впуск в картер робочої суміші; б — продування і випуск; 1 — картер; 2 — вал; 3 — впускне вікно; 4 — випускне вікно; 5 — свічка; 6 — продувочное вікно.

Він починається від початку відкриття поршнем продувочного вікна 6 і закінчується в момент його закриття. 1Ха індикаторної діаграмі (рис. 13) продування зображена ділянками кривих b’—b» та b»—а’.

Рис. 13. Індикаторна діаграма двотактного карбюраторного двигуна з кривошипно-камерною продувкою.

Після закриття поршнем продувочного вікна 6 частина випускного вікна 4 залишається все ще відкритим. У цей момент відбувається випуск залишилися відпрацьованих газів з циліндра. По закінченні закриття випускного вікна 4 поршнем у циліндрі відбувається стиск робочої суміші. Процес стиснення на індикаторній діаграмі показаний кривій а-с.

При русі поршня вгору в картері 1 (рис. 12) створюється розрідження і після того як поршень відкриє нижньою кромкою впускне вікно 3, починається впуск горючої суміші з карбюратора в картер. Впуск продовжується до тих пір, поки поршень під час руху вниз не закриє нижньою кромкою впускне вікно 3.

В кінці стиснення робоча суміш запалюється електричною іскрою і швидко згорає при майже постійному обсязі. Процес згоряння зображений на індикаторній діаграмі (рис. 13) лінією з — z.

Другий такт. При другому такті поршень рухається від в. м. т. до н. м. т. В циліндрі відбувається розширення згорілих газів, що триває від верхньої мертвої точки до початку відкриття випускного вікна 4 кромкою днища поршня. Процес розширення зображений на індикаторній діаграмі кривої z – b.

Через те що впускний 3 і продувочное 6 вікна у цей час закриті, в картері відбувається стиснення свіжій горючій суміші. Після відкриття поршнем випускного вікна 4 починається випуск відпрацьованих газів. Тиск газів в циліндрі в кінці розширення дорівнює 3-4 кг/см2, тому вони будуть виходити в атмосферу з великою швидкістю. Тиск газів у циліндрі до кінця випуску знижується і буде менше тиску горючої суміші в картері. Випуск відпрацьованих газів на індикаторній діаграмі показаний лінією b—b’.

При подальшому русі поршня вниз кромка його днища відкриє продувочное вікно 6. При цьому горюча суміш, маючи деякий надлишковий тиск, що буде надходити з картера в циліндр, витісняючи відпрацьовані гази і заповнюючи весь об’єм циліндра. Деяка частина робочої суміші йде з відпрацьованими газами, що знижує економічність двигуна.

Днище поршня забезпечується спеціальним відбивачем, який направляє струмінь горючої суміші у верхню частину циліндра, як показано стрілками на малюнку 12, б, і тим самим забезпечує кращу очищення циліндра від відпрацьованих газів і зменшує втрату робочої суміші через випускне вікно. Незважаючи на наявність відбивача на поршні, деяка частина від працювали газів залишається в циліндрі і забруднює собою свіжу горючу суміш, погіршуючи її якість. Це істотно знижує ефективні показники двигуна.

Таким чином, робочий цикл у двотактному двигуні відбувається за два такти, яким відповідає один оборот колінчастого валу. Основним процесом в першому такті є стиснення і в другому — робочий хід. В кінці другого і на початку першого такту відбувається випуск і продування.

За двотактний цикл працює пусковий карбюраторний двигун марки ПД-10 тракторів ДТ-54, КД-35 і «Білорусь», а також деякі мотоциклетні, велосипедні і човнові двигуни.

Короткий опис статті: двотактний двигун Двотактні двигуни застосовуються в основному в мотоциклах, і рідко застосовується у важкій техніці у зв’язку з їх неэкологичностью Мото, авто, двигуни, два такту, екологія, мотори, масло, заміна масла, робота двигуна, ходові роботи

Джерело: Робочий цикл двотактного карбюраторного двигуна

Також ви можете прочитати