Різне

Загальна будова автомобіля та двигуна

13.01.2016

Реферат на тему Загальна будова автомобіля і двигуна

РЕФЕРАТ

Класифікація автомобілів

Автомобіль як самохідний екіпаж для безрельсовых доріг має ог-ромнів значення в житті країни. Автомобільний транспорт в зростаючій мірі перемикає на себе різноманітні перевезення з залізничного транспорту.

Сучасному автомобілю передує тривалий шлях зародження і розвитку. Ідея саморушного екіпажу з’явилася не одне століття тому і розвиток цього пристрою йшло в напрямку вдосконалення його. Початковим етапом зародження сучасного автомобіля є розробка різних самохідних пристроїв, що рухалися за допомогою мкс-кульной сили. Потім стали з’являтися теплові двигуни (парові, внут-рішнього згоряння), що замінили мускульну силу. Більш підходящим надав-ся двигун внутрішнього згоряння. дав поштовх для створення інших частин автомобіля.

Разом з вдосконаленням автомобіля розвивалося і його виробниц-тво. Будувалися автомобільні і агрегатні заводи.

Розвиток вітчизняної автомобільної техніки підпорядкована рішенню задачі повного задоволення потреб у різних автомобільних перевезеннях.

Особливістю вітчизняного автомобілебудування є побудова різних модифікацій на базі основних моделей, що полегшує експлуата-цію та ремонт автомобілів .

В табл. 1 наведені основні характеристики сучасних віт-чизняних автомобілів.

Всі автомобілі поділяються на транспортні й спеціальні. Група транспортних автомобілів складається з вантажних і пасажирських, до спе-соціальним належать автокрани, автонавантажувачі, пожежні, збиральні, підйомники, бурові та ін

Вантажні автомобілі поділяються на бортові і спеціалізовані; перші мають платформу з бортами, а другі замість платформи обладнані спеціальним кузовом для перевезення промислових товарів, будівельних матеріалів, продуктів харчування, рідини та ін

Загальна будова автомобіля та двигуна

Вантажні автомобілі розрізняються за вантажопідйомністю (тоннажу) на: легкі — Ючен (1000 кГ), малі — 10-24 кн (1000-2400 кГ), середні — 25-50 кн (2500-5000 кГ), важкі — 60-120 кн (6000— 12000 М) і надважкі понад 150 кн (15000 кГ).

Пасажирські автомобілі поділяються на дві основні разновидно-сті: автобуси та легкові.

Ознаками відмінності автобусів є призначення і ємність. За призначенням автобуси поділяються на міські, міжміські та туристські; по ємності міські бувають малі—для перевезення до 25 пасажирів, середні — до 60 пасажирів (близько половини місць для сидіння) і великі — до 100 пасажирів і більше (близько Ч3 місць для сидіння); для туристів використовують середні і малі міські автобуси; міжміські автобуси мають середовищ-нюю місткість. Міжміські і туристичні автобуси відрізняються підвищеною шенной комфортабельністю.

Легкові автомобілі розрізняються по робочому об’єму двигуна (літражу): мікролітражні —до 0,8; малолітражні — среднелит-ражные (середнього класу) — і великого літражу (вищого класу) —

Різновидами легкових автомобілів є санітарні, швидкої медичної допомоги, з вантажними відділеннями та ін. відрізняються кузо-вами певного призначення.

Сучасний автомобіль відноситься до складних машин. Кількість деталей автомобіля вимірюється тисячами. Тим не менш у більшості ав автомобілів принципи пристрою і дії їх елементів, а також загальна схема однакові. Тому для полегшення вивчення будови автомобіля можна скористатися деяким умовним спрощенням як ві-відповідних схемах всього автомобіля, так і його елементів.

При дуже великому типажі рухомого складу автомобільного транс-порту основні масові перевезення є вантажними і пасажирськими; перші виконуються переважно бортовими моделями, а другі — ав-тобусами міського типу.

Так як з перерахованого вище рухомого складу основними яв-ляють вантажні автомобілі Р’АЗ-53, ЗІЛ-130, МАЗ-500 і легковий ГАЗ-24, автобус Ліаз-677, то на їх базі доцільно будувати вивчення будови автомобіля.

За основу вивчення будови автомобіля приймається найбільш рас-пространенный тип транспортного автомобіля — двовісний, з задніми ве-дущими колесами і переднім розташуванням двигуна.

При всій різноманітності автомобілів і складових їх елементів кожен автомобіль можна умовно розділити на три основні частини: двигун-тель, шасі, кузов з кабіною.

Двигун перетворює теплову енергію, що виділяється в процесі згоряння палива, у механічну, що витрачається на пересування автомо-біля.

Шасі забезпечує передачу потужності двигуна провідним колесам, перетворює обертальний рух, що отримується від двигуна, посту-пательное рух всього автомобіля, здійснює взаємодію з доро-гою і забезпечує керування автомобілем.

В кузові розташовуються пасажирів або вантажі.

У свою чергу основні частини автомобіля також складаються з окремих елементів.

На рис. 1 зображена спрощена схема автомобіля в плані. Двигун 1 являє собою компактний агрегат у порівнянні з шасі і кузов, що складається з циліндрів з кривошипно-шатунного механізму, розподільних механізмів, систем живлення, запалювання, охолодження, змащення.

Шасі, будучи основою побудови автомобіля, складається з агрегатів, розташованих в різних місцях автомобіля та розділяються на три групи: силову передачу, ходову частину та органи управління.

За допомогою силової передачі потужність двигуна підводиться до ведучих коліс; вона складається із зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, диференціала і півосей.

Зчеплення 6 призначене для тимчасового від’єднання коробки передач 7 від двигуна на момент перемикання передач ( з подальшим плавним з’єднанням з двигуном). Коробка передач в основному слугує для збільшення крутного моменту, одержуваного від двигуна шляхом включення однієї з комбінацій наявних у ній шестерень; при цьому відповідно змінюється швидкість руху•. Разом з тим коробка передач служить і для здійснення заднього ходу. Двигун, зчеплення і коробка передач виконуються в одному блоці, який називають силовим блоком.

Загальна будова автомобіля та двигуна

Розташоване за коробкою передач карданное пристрій (шарніри 8 і вал 10) служить для передачі зусилля від коробки передач, закріпленої з двигуном на рамі, до головної передачі 13, що знаходиться в задньому мосту, який може переміщатися щодо рами при деформації пружного ланки між мостом і рамою. Карданна передача передає крутний момент від коробки передач заднього мосту під змінним кутом і при зміні відстані між ними.

У головній передачі відбувається подальше після коробки передач збільшення крутного моменту та передача руху під прямим кутом від карданного вала до приводних валів (піввісь) 12 коліс. Разом з головною передачею розташований диференціал, що дозволяє отримувати у разі необхідності (зазвичай на поворотах) різну швидкість коліс. Півосі знаходяться в картері 14 ведучого (заднього) мосту, і зовнішні кінці їх з’єднані в провідними колесами 11.

Ходова частина автомобіля складається з елементів, що безпосередньо спираються на дорогу, задніх і передніх коліс 5 з шинами, а також картера заднього моста, передньої осі 2, підвіски (на схемі — ресори 3), що забезпечує пружне з’єднання заднього моста і передньої осі з рамою 9; рама є основою для з’єднання частин автомобіля в одне ціле і відноситься до ходової частини. Пружна підвіска і шини дозволяють пом’якшувати поштовхи і удари, що сприймаються колесами від нерівностей дороги.

До органів управління відносяться гальмівна і рульова системи. Гальма-ва система складається з гальм 4, розташованих на колесах, і приводу до них; вона служить для зниження швидкості, зупинки ? утримання автомобіля на місці.

Загальне пристрій двигуна

Карбюраторний чотиритактний двигун

Автомобільний двигун відноситься до теплових машин, в яких теплова енергія спалюваного палива перетворюється в механічну роботу; паливо (зазвичай рідке) вводиться безпосередньо в робочі циліндри і там спалюється. Виділяється тепло перетворюється в механічну роботу; такі двигуни називаються двигунами внутрішнього згоряння. Механиче-ська робота, що віддається двигуном, витрачається на подолання опору диктатурі-ний руху автомобіля.

Автомобільні двигуни поділяються на дві групи в залежності від способу займання палива; у більш поширених карбюраторны двигунах займання стислій суміші здійснюється електричною іскрою, а в дизельних двигунах паливо запалюється в середовищі стисненого повітря, що має високу температуру.

Кожна група двигунів в свою чергу ділиться на два види але

типом робочого процесу: двотактні і чотиритактні; широко при

останні змінюються.

На рис. 3 показана найпростіша схема чотиритактного карбюраторного двигуна і основні його положення. У вертикально розташованому циліндрі 1 рухається вниз і вгору поршень 5, шарнірно з’єднаний за допомогою пальця 6 з верхньою головкою шатуна 7. Нижня головка останнього охоплює шийку 8 колінчастого вала 10, опорами якого є підшипники 11, закріплені в картері 12. Шийки вала, що лежать в опорах, називають корінними шийками колінчастого вала; щоку 9 коліна вала з шатунної і корінний шийками називають кривошипів. Для управління впуском суміші палива з повітрям і випуском відпрацьовують газів служать впускний клапани 2 і випускний 4.

Загальна будова автомобіля та двигуна

Для запалення суміші палива з повітрям в циліндрі карбюраторного двигуна використовується електрична свічка 3, ввернутая в головку циліндра; між електродами свічки в необхідний момент проскакує іскра.

Поєднання деталей «циліндр, поршень, шатун і колінчастий вал» забезпечує перетворення прямолінійного, зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух колінчастого вала (поршень діє на шатун, а шатун на колінчастий вал). Поршень рухається в межах від крайнього верхнього положення (верхня мертва точка — в. м. т.) до крайнього нижнього положення (нижня мертва точка — н. м. т.); в цих положеннях шатун і кривошип розташовуються на одній вертикалі, і поршень на момент зупиняється, змінюючи напрям свого руху. Відстань між крайніми положеннями поршня називається ходом поршня; за величиною він дорівнює двом радіусам кривошипа. Кожному ходу поршня відповідає половина оберту кривошипа.

У процесі руху поршня об’єм циліндра над поршнем безперервно змінюється в межах від мінімального (при верхньому положенні поршня — об’єм камери стиснення V c ) до максимального (при нижньому положенні поршня — повний обсягЗагальна будова автомобіля та двигуна
. Різниця між цими обсягами, рівна об’ємуЗагальна будова автомобіля та двигуна
описуваного поршнем за один хід,

називається робочим об’ємом, а відношення обсягу над поршнем при його нижньому положенні до обсягу над поршнем у його верхньому положенні називається ступенем стиснення:

Загальна будова автомобіля та двигуна

На рис. 4 і 5 зображені схеми одноциліндрового чотиритактного карбюраторного двигуна в розрізі з нижніми і верхніми клапанами.

Загальна будова автомобіля та двигуна

Загальна будова автомобіля та двигуна

Робочий цикл чотиритактного карбюраторного двигуна

Основним завданням робочого процесу двигуна є найбільш ефективне спалювання вводиться в циліндр палива, яким зазвичай служить бензин. Суміш парів бензину з необхідним для згоряння кількістю повітря називається горючою сумішшю, вона готується В спеціальному пристрої, званому карбюратором.

На початку першого ходу поршня відкривається впускний клапан (точка на графіку, зображеному на рис. 6, а) та за рахунок розрідження на опускающимся поршнем в циліндр засмоктується з карбюратора свіжа горюча суміш. Циліндр наповнюється сумішшю до моменту приходу поршня у нижнє положення, після чого впускний клапан закривається (точка а). Таким чином, поршень здійснює свій перший хід, званий тактом всмоктування (впуску); при цьому кривошип робить першу половину обороту, повернувшись на кут 3,14 радий (180°). У процесі всмоктування випускний клапан закритий. Такт впуску протікає при тиску в циліндрі (пряма fa на графіку роботи) близько 0,08 Мн/м 2 (0,8 кГ/см 2 ). До кінця впуску суміш нагрівається на Загальна будова автомобіля та двигуна
від гарячих стінок циліндра і залишилися газів. За-

Короткий опис статті: двигун автомобіля Тема: Загальна будова автомобіля та двигуна

Також ви можете прочитати